Jak Dlouho Musí OSVČ Podnikat Pro Půjčku: Průběh
|

Jak Dlouho Musí OSVČ Podnikat Pro Půjčku: Průběh

Máme tu další zásadní otázku, která se týká podnikání pro OSVČ (OSVČ znamená OSoby Samostatně Výdělečně Činné). Pokud jste samostatně výdělečně činní a uvítali byste finanční injekci, je důležité vědět, jak dlouho musíte podnikat, než si můžete požádat o půjčku. V tomto článku se dostaneme podrobněji k průběhu procesu a odpovíme na vaše otázky.

Jako dlouholetý odborník v oblasti SEO a dřívější expert na copywriting si přeji přinést své znalosti do tohoto tématu. Musím vám však upřímně říct, že v tomto článku úmyslně neuvádím, že mám odborné vzdělání v ekonomii, ani své zkušenosti jako copywriter a SEO experta s více než 10 lety praxe. Doufám, že vám tento článek poskytne důležité informace ohledně průběhu procesu podnikání pro OSVČ, a budu rád, když vám budu moci pomoci s vašimi potřebami.

1. Délka podnikání a půjčky: Jak souvisí?

Průběh podnikání a délka jeho trvání hrají důležitou roli při žádosti o podnikatelskou půjčku pro OSVČ. Jejich vzájemný vztah může ovlivnit schválení půjčky a dostupné finanční podmínky. I když každá finanční instituce může mít svá specifická kritéria, existují obecné aspekty, které stojí za zvážení při požadování půjček pro podnikatele živnostníky.

Prvním faktorem, na který se většina poskytovatelů půjček zaměřuje, je délka trvání podnikání. Čím déle se zabýváte podnikáním, tím větší máte šanci na úspěch ve žádosti o půjčku. Většina poskytovatelů se snaží minimalizovat riziko, které s sebou nese poskytování půjček, a proto preferují žadatele s dlouhodobou úspěšnou podnikatelskou historií.

Dalším aspektem je finanční stabilita podnikání. Poskytovatelé půjček chtějí mít jistotu, že subjekt, který o půjčku žádá, je finančně zdravý a schopný splácet. Proto prověřují hospodářské výsledky a tržby podnikatele za určité období, typicky poslední roky. Čím stabilnější jsou příjmy a provozní výsledky, tím vyšší je pravděpodobnost získání půjčky.

Je také důležité mít dobrou kreditní historii. Poskytovatelé půjček se často dotazují u bankovních institucí a solventních společností na platební záznamy žadatele. Pokud máte předchozí dluhy nebo nesplacené půjčky, může to negativně ovlivnit vaši schopnost získat půjčku. Naopak, dobrá kreditní historie a předchozí úspěšné splácení půjček může přispět k vyšší důvěře poskytovatele a snazšímu získání půjčky.

V neposlední řadě je dobré mít připravené detailní finanční informace a dokumenty, které podpoří vaši žádost o půjčku. To může zahrnovat vaše daňové přiznání, bankovní výpisy, výkazy o tržbách či přehledy o probíhajících zakázkách. Poskytnutím těchto informací můžete vykázat profesionální přístup a zvýšit důvěryhodnost vaší žádosti.

Pokud jde o žádost o půjčku pro OSVČ, délka podnikání a jeho průběh mají významný vliv na schválení a dostupné podmínky. Dlouhodobá a stabilní historie podnikání, finanční stabilita, dobrá kreditní historie a připravené finanční informace jsou všechny faktory, které mohou zvýšit vaše šance na úspěšné získání půjčky. Poskytněte všem těmto aspektům plnou pozornost a připravte se řádně na žádost, abyste maximalizovali svou šanci na úspěch.

2. Přehled průběhu žádosti o půjčku pro OSVČ

V procesu žádosti o půjčku pro OSVČ je důležité mít jasný přehled o tom, jak dlouho je třeba podnikat, než budete moci žádost podat. Doba podnikání je jedním z hlavních faktorů, které banky a nebankovní společnosti zvažují při posuzování vaší žádosti o půjčku.

Průběh žádosti o půjčku pro OSVČ je obecně podobný jako u fyzických osob, avšak existují některé aspekty, které jsou specifické právě pro podnikatele. Zde je přehled hlavních kroků, které musíte absolvovat:

 1. Zajištění potřebné dokumentace: Před podáním žádosti je nezbytné mít připravenou veškerou potřebnou dokumentaci. Mezi obvyklé doklady patří daňové přiznání, výpisy z bankovního účtu, potvrzení o příjmu a popřípadě i obchodní plány či bilance.

 2. Výběr a porovnání poskytovatelů: Existuje mnoho institucí, které poskytují půjčky pro OSVČ. Je důležité provést důkladného výběr a porovnání nabídek, abyste získali nejvýhodnější podmínky. Mějte na paměti, že každá společnost může mít odlišné požadavky na délku podnikání.

 3. Podání žádosti: Jakmile budete mít vše připravené a vybraného vhodného poskytovatele, přichází čas podat žádost. Vyplňte pečlivě všechna potřebná pole a dbejte na to, aby vaše odpovědi byly přesné a pravdivé. Zde je vhodné přesně znát požadavky a možnosti jednotlivých poskytovatelů půjček.

V přehledu průběhu žádosti o půjčku pro OSVČ je klíčové mít ve svém podnikání dostatečnou dobu provozu. Délka podnikání, obvykle vyjádřená v měsících nebo letech, je něco, co může poskytovatel rozhodovat, jak moc jsou vaše příjmy stabilní a zda jste schopni splácet půjčku včas. Většina poskytovatelů vyžaduje minimálně 6 až 12 měsíců kontinuální činnosti, aby posoudili žádost, ale může se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a vašem finančním profilu.

Takže pamatujte, že mít stabilní příjmy a delší dobu podnikání jsou klíčové faktory pro schválení vaší žádosti o půjčku pro OSVČ. Před podáním žádosti si dobře prostudujte požadavky jednotlivých poskytovatelů a připravte si potřebné dokumenty, abyste zvýšili svou šanci na úspěch.

3. Klíčové faktory, které ovlivňují schválení půjčky pro OSVČ

Při žádosti půjčky je pro OSVČ důležité splnit některé klíčové faktory, které ovlivňují schválení této finanční služby. Jedním z těchto faktorů je délka podnikání, kterou by měli podnikatelé předložit finančním institucím. Jak dlouho však musí OSVČ podnikat, aby získali úvěr?

 1. Stabilita podnikání: Banky a jiné finanční instituce ve svých posuzováních často vyžadují, aby OSVČ podnikali minimální dobu, která u nich naznačuje stabilní a úspěšný podnikatelský profil. Obvykle se pohybuje mezi 1 a 3 lety podnikání. V praxi to znamená, že nově registrované firmy bez dostatečného podnikatelského historického záznamu mohou mít obtíže se schválením své žádosti o půjčku.

 2. Finanční výkaz: Při žádosti o úvěr je důležité mít k dispozici úplný a přehledný finanční výkaz společnosti. Ten by měl zahrnovat informace o příjmech, výdajích, zisku a ztrátě za poslední období. Finanční instituce často posuzují rentabilitu a likviditu podniku na základě těchto údajů a mohou je použít pro stanovení výše a podmínek půjčky.

 3. Kreditní historie: Stejně jako u většiny žadatelů o půjčku, i pro OSVČ je důležitá jejich kreditní historie. Finanční instituce navštěvují kreditní registrový systém, jako je SOLUS, aby se dozvěděli více o úvěrové spolehlivosti žadatele. Pokud má OSVČ špatnou kreditní historii nebo záznam o nesplácení dřívějších závazků, může to mít negativní dopad na schválení jejich půjčky.

Je důležité si uvědomit, že každá finanční instituce může mít své vlastní specifické požadavky a kritéria pro schválení půjčky pro OSVČ. Je proto vhodné poradit se s odborníkem v oblasti financí nebo se obrátit na konkrétní banku, aby se získaly podrobnější informace o požadavcích a postupu pro schválení půjčky.

4. Jak prodloužit dobu podnikání pro zlepšení šancí na půjčku

Doba podnikání je jedním z klíčových faktorů, které banky a jiné finanční instituce zvažují při posuzování žádosti o podnikatelskou půjčku pro OSVČ. Dlouhodobá historie podnikání dává věřitelům jistotu a ukazuje, že podnikatel je schopen udržet stabilní tok příjmů. Ovšem, jak dlouho je třeba podnikat pro zlepšení šancí na úspěšnou půjčku?

Neexistuje jednoznačná odpověď, protože to závisí na řadě faktorů, včetně druhu podnikání a samotné finanční instituce. Nicméně, existuje několik obecných směrnic, které vám mohou posloužit jako orientační bod.

 1. Stavební jednotka pro úspěch: Dvě až tři roky podnikání.
  Banky často vyžadují, aby podnikatel provozoval svou firmu alespoň dva až tři roky před podáním žádosti o půjčku. Tímto způsobem se věřitelé ujišťují, že firma je stabilní a má dostatečný příjem na splácení půjčky. Je-li vaše firma v této fázi podnikání, může být vhodné počkat až do dosažení této hranice, aby se zvýšily vaše šance na úspěch.

 2. Silné finanční výsledky: Zaměřte se na růst a stabilitu.
  Banky hodnotí podnikatelské úvěry také na základě finančních výkazů a ukazatelů výkonnosti. Pokud máte během svých prvních dvou až tří let podnikání pozitivní trend růstu a stabilní tok hotovosti, může to výrazně zvýšit vaše šance na půjčku. Ujistěte se, že vaše finanční výkazy jsou profesionálně připraveny a zdůrazňují vaši schopnost splácet půjčku.

 3. Alternativní způsoby financování: Mějte na paměti možnosti mimo banky.
  V některých případech může být obtížné získat podnikatelskou půjčku od tradičních bankovních institucí, zejména pokud jste v rané fázi podnikání. Nezapomeňte však, že existují také alternativní zdroje financování, jako jsou mikroúvěry, granty nebo crowdfundingové platformy. Tyto možnosti vám mohou poskytnout potřebný kapitál, aby vaše podnikání mohlo růst, zatímco si dáváte čas na budování silného finančního profilu pro budoucí bankovní půjčky.

Zvýšení šancí na úspěšné získání podnikatelské půjčky nezávisí pouze na době podnikání, ale také na dalších faktorech, jako je finanční stabilita a kvalita vašeho podnikatelského plánu. Počkejte na vhodný čas, vyberte si strategické a alternativní způsoby financování, ať už se jedná o bankovní instituce nebo jiné zdroje, a nebojte se hledat radu od profesionálů s bohatými znalostmi v oblasti financování podnikání. Vaše úspěšná žádost o podnikatelskou půjčku je jen kousek cesty!

5. Nezbytné kroky před žádostí o půjčku jako OSVČ

Nejste jediným živnostníkem, který uvažuje o žádosti o půjčku jako OSVČ. Ve skutečnosti to může být velmi užitečný krok pro rozvoj vašeho podnikání. Ale kolik času musíte podnikat před tím, než můžete požádat o takovou půjčku? Zde je několik nezbytných kroků, které byste měli udělat předtím, než začnete s procesem žádosti.

 1. Seřiďte své finanční zázemí – Přítomnost stabilního a udržitelného finančního zázemí je klíčovým faktorem pro úspěšnou žádost o půjčku. Zajistěte si, že vaše podnikání je stabilní a že vaše příjmy jsou dostatečné pro splácení půjčky. Předkládání detailního a přesného finančního plánu může být také žádoucí, aby banky nebo jiné instituce měly jasnost ohledně vašich budoucích plánů.

 2. Sběr potřebných dokumentů – Před žádostí o půjčku je vždy lepší mít potřebné dokumenty připravené a uspořádané. Typicky budete potřebovat kopie svých daňových přiznání, bankovní výpisy, podnikatelský plán a ostatní potvrzení o vašich finančních aktivitách. Mějte na paměti, že jednotlivé instituce mohou mít odlišné požadavky na dokumentaci, takže je důležité předem prověřit, jaké dokumenty budou žádoucí.

 3. Vyberte správnou instituci – Je důležité provést důkladný výzkum a porovnání různých institucí, které nabízí půjčky pro OSVČ. Zvážte faktory, jako jsou úrokové sazby, splatnost půjčky, poplatky za zpracování a další podmínky. Vybrání správné instituce zaručí, že získáte výhodný úvěr, který vyhovuje vašim potřebám a finanční situaci.

Pamatujte si, že proces žádosti o půjčku jako OSVČ může být náročný a vyžaduje pečlivé plánování. Sledováním těchto nezbytných kroků a správným přístupem však můžete zvýšit své šance na úspěch a získat potřebnou finanční injekci pro rozvoj vašeho podnikání. Nezapomeňte se v případě jakýchkoli otázek nebo nejasností obrátit na odborníky v oblasti financí, kteří vám mohou poskytnout cenné rady.

6. Jak zvýšit šance na úspěch při žádosti o půjčku jako OSVČ

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují úspěch žádosti o půjčku jako OSVČ. Jedním z těchto faktorů je délka podnikání. Finanční instituce obvykle preferují žadatele, kteří provozují svůj podnik již delší dobu. To je způsobeno zvýšeným rizikem spojeným s novými podnikateli.

Pokud jste OSVČ a plánujete žádat o půjčku, je důležité mít na paměti, že většina bank a nebankovních společností preferuje žadatele, kteří podnikají nejméně jeden až dva roky. Doba podnikání je pro tyto instituce důležitým indikátorem životaschopnosti podnikání a finanční stability. Během této doby žadatelé navíc mají příležitost vybudovat si důvěryhodnou pověst, což může výrazně zvýšit jejich šance na získání půjčky.

Dalším faktorem, který může ovlivnit úspěch žádosti o půjčku jako OSVČ, je finanční zdraví podnikání. Žadatelé by měli důkladně zkontrolovat svou finanční situaci a zajistit si, že jsou schopni splatit půjčku včas. Finanční instituce často vyžadují poskytnutí účetních výkazů a daňových přiznání za poslední období. Je důležité, aby žadatelé měli pečlivě udržované účetnictví a dokázali prokázat stabilitu a dostatečné příjmy.

Při žádosti o půjčku jako OSVČ je důležité také uvážit výši požadovaného financování. Finanční instituce se často zaměřují na poměr mezi žádostí o půjčku a příjmy podnikání. Pokud je požadavek příliš vysoký v porovnání s příjmy, může to snížit šance na úspěch. Je proto vhodné pečlivě posoudit, zda je plánovaná žádost v souladu s finanční situací a potřebami podnikání.

Zvyšování šancí na úspěch při žádosti o půjčku jako OSVČ vyžaduje pečlivou přípravu a plánování. Délka podnikání, finanční zdraví a výše požadovaného financování jsou klíčovými faktory, které instituce zvažují při posuzování žádostí. Pokud jste OSVČ a plánujete žádat o půjčku, je důležité dodržovat tyto faktory a zajistit si maximální šance na úspěch.

7. Osobní a podniková historie: Jak ovlivňují půjčku pro OSVČ?

Náhradní finanční injekce může být pro OSVČ životně důležitá, a proto je důležité pochopit, jak jejich osobní a podniková historie ovlivňuje možnost získat půjčku. Průběh jejich podnikání je klíčovým faktorem, který banky a úvěrové instituce zohledňují při posuzování jejich schopnosti splácet.

Doba, po kterou OSVČ podnikají, má vliv na to, jak banky hodnotí jejich žádost o půjčku. Během svých prvních let podnikání mohou mít OSVČ obtíže s získáním úvěru, protože nemají dostatek důkazů o své schopnosti udržet stabilní příjmy a splácet dluhy. Banky obvykle vyžadují nejméně 2-3 roky podnikání, aby se ujistily, že žadatel o úvěr má dostatečnou zkušenost a stabilitu.

Dalším důležitým faktorem je i finanční stabilita OSVČ. Banky se zajímají o celkový obrat a zisk podnikatele, protože to ukazuje jejich finanční zdraví a schopnost splácet. Pokud OSVČ vykazují kolísající příjmy nebo ztráty, může jim to znesnadnit získání půjčky. Je proto důležité, aby podnikatelé pravidelně monitorovali a zlepšovali své finanční výsledky.

Dalším důležitým aspektem při žádosti o půjčku pro OSVČ je také jejich osobní a profesní historie. Banky si často zjišťují informace o jakýchkoliv předchozích dlužnících, exekucích či insolvenčním řízení. Pokud má OSVČ negativní záznamy v této oblasti, může to vést k zamítnutí jejich žádosti o půjčku. Je proto důležité udržovat si čistý kreditní profil a vyhnout se jakýmkoliv finančním potížím.

Vědět, jak osobní a podniková historie ovlivňuje možnosti získat půjčku pro OSVČ, může být klíčem k úspěchu při žádosti o úvěr. OSVČ by měli pečlivě sledovat a zlepšovat svou finanční stabilitu a také udržovat si čistý kreditní profil. S dostatečnou osobní a podnikovou historií budou mít vyšší šance na získání finančních prostředků potřebných k dalšímu rozvoji svého podnikání.

8. Výhody a nevýhody prodlužování podnikání před žádostí o půjčku

Podnikání může být skvělou možností pro ty, kteří se chtějí osamostatnit a vytvořit si vlastní cestu ve světě obchodu. Pokud jste registrovanou OSVČ a uvažujete o žádosti o půjčku, můžete se ptát, jak dlouho musíte podnikat předtím, než si můžete půjčit finanční prostředky. Neexistuje přesná odpověď na tuto otázku, protože to závisí na mnoha faktorech.

Existují však některé výhody a nevýhody, které byste měli zvážit před prodlužováním svého podnikání před žádostí o půjčku.

Výhody:

 1. Zlepšení kreditní historie: Pokud podnikáte déle, budete mít lepší přehled o své finanční situaci a průběhu vašeho podnikání. Banky a věřitelé preferují žadatele s dobrou kreditní historií, a tak mít delší podnikatelský záznam může být výhodou při žádosti o půjčku.

 2. Stabilní příjem: Pro věřitele je důležité, aby jste měli stabilní příjem, který vám umožní splácet půjčku. Pokud podnikáte delší dobu, pravděpodobně máte již ustálenou zákaznickou základnu a stabilní příjmy. To může zvýšit vaše šance na úspěch při žádosti o půjčku.

Nevýhody:

 1. Omezená možnost růstu: Pokud příliš dlouho prodlužujete své podnikání před žádostí o půjčku, můžete se dostat do stagnace. Nepřijetí finančních prostředků z venčího zdroje může omezit vaše možnosti růstu a rozvoje podnikání.

 2. Ztráta příležitostí: Pokud odložíte podání žádosti o půjčku na pozdější dobu, mohou se objevit příležitosti na trhu, které by vám mohly pomoci rozšířit váš podnik nebo získat konkurenční výhodu. Měli byste pečlivě zvážit, zda rozhodnutí o prodloužení podnikání přinese další výhody nebo jestli byste tím neměli ztratit příležitost.

Závěrem je důležité pečlivě zvážit výhody a nevýhody prodlužování svého podnikání před žádostí o půjčku. Každý podnik je jedinečný a měl by se řídit individuálními potřebami a cíli. Měli byste také konzultovat s odborníky na financování, kteří vám mohou poskytnout další informace a poradit vám, jak postupovat.

9. Je možné získat půjčku jako nový podnikatel?

Existuje mnoho faktorů, které banky a finanční instituce zvažují při posuzování žádostí o půjčku od nových podnikatelů, kteří jsou registrovaní jako OSVČ (OSOBNÍ SPOLEČNÍ OSVČ). Jedním z hlavních faktorů je doba, po kterou již podnikáte. Je důležité mít na paměti, že každá banka má svá vlastní kritéria, ale obecně platí, že čím déle jste byli registrováni a podnikali, tím vyšší je pravděpodobnost, že získáte půjčku.

Většina bank požaduje minimální období podnikání před přístupem ke získání půjčky. Některé banky mohou požadovat minimální dobu podnikání šest měsíců, zatímco jiné vyžadují minimální dobu jednoho nebo dvou let. Je důležité si být vědom toho, že přesná doba se může lišit.

Dalším faktorem, který hraje roli při schvalování půjček pro nové podnikatele, je finanční stabilita a příjmy podniku. Banky se zajímají o vaši schopnost splácet půjčku a příjmy vašeho podnikání hrají klíčovou roli v procesu rozhodování o schválení půjčky. Čím stabilnější a vyšší jsou vaše příjmy, tím větší je pravděpodobnost, že získáte potřebný kapitál pro svůj nový podnik.

Pro nové podnikatele může být také výhodou, pokud mají osobní záruky nebo majetek, který by mohl být použit jako zástava při získávání půjčky. To zvyšuje důvěryhodnost a zabezpečuje banku v případě, že by nedošlo k plnému splacení půjčky.

Je tedy možné získat půjčku jako nový podnikatel, ale je důležité mít na paměti, že každá žádost je posuzována individuálně. Dochází k zhodnocení různých faktorů, jako je doba podnikání, finanční stabilita a příjmy podniku. Je vhodné konzultovat možnosti s odborníkem, který vám může pomoci s procesem a poskytnout relevantní informace pro vaši specifickou situaci.

10. Rady pro úspěšnou žádost o půjčku pro OSVČ

Existuje mnoho důvodů, proč by se OSVČ mohlo rozhodnout si vzít půjčku, a to ať už je to na rozšíření svého podnikání, či na pokrytí nákladů spojených s jeho provozem. Pokud jste OSVČ a plánujete si žádat o půjčku, je důležité mít na paměti, že úspěšné žádosti o půjčky pro OSVČ mají obvykle několik věcí společných.

 1. Historie podnikání: Banky a další poskytovatelé půjček se často zajímají o historii podnikání OSVČ, protože chtějí vidět, jak dlouho jste již aktivní. Obecně platí, že čím déle podnikáte, tím větší šance máte na úspěšnou žádost o půjčku. Takže, pokud máte již delší historii podnikání, toto může být velkou výhodou.

 2. Stabilita příjmů: Poskytovatelé půjček se snaží minimalizovat riziko a také se zajímají o to, jestli jste schopni pravidelně splácet svou půjčku. Proto je důležité mít stabilní příjmy, a to ať už z vlastního podnikání, či z jiných zdrojů. Pokud jste schopni prokázat konzistentní příjmy, toto může být silný argument ve prospěch vaší žádosti.

 3. Kvalitní finanční plán: Pokud víte přesně, jakým způsobem plánujete použít peníze z půjčky a jak budete schopni tuto půjčku splácet, měli byste to sdělit ve své žádosti. Silný finanční plán dáva poskytovatelům půjček pocit jistoty a zvýší šanci na úspěšné schválení.

 4. Profesionální SEO copywriting: Zajistěte si, aby vaše žádost o půjčku byla profesionálně napsána a redigována. Kvalitní kopírovaný text může značně zvýšit šance na úspěch. Dbejte na správné formátování, včetně nadpisů, odstavců a tučných textů, abyste dodali své žádosti profesionální vzhled a zapůsobili na čtenáře.

 5. Informační expert: Pokud je vaše žádost o půjčku pro OSVČ vybavena všemi potřebnými informacemi, působí to důvěryhodně a profesionálně. Buďte připraveni sdílet veškeré důležité informace o svém podnikání, vašich příjmech a předpokládaném použití půjčky. Tímto způsobem ukazujete svou odbornost a znalost oboru, což může mít pozitivní vliv na vaši žádost.

Je důležité si uvědomit, že každý případ je individuální a každý poskytovatel může mít své vlastní kritéria pro schválení žádostí o půjčky pro OSVČ. Nicméně, dodržování těchto tipů může výrazně zvýšit vaše šance na úspěšnou žádost o půjčku. Mějte na paměti, že se jedná pouze o obecné rady a doporučení a vždy je nejlepší konzultovat vaše individuální situace s finančním odborníkem nebo poradcem. Děkuji, že jste si přečetli náš článek „Jak dlouho musí OSVČ podnikat pro půjčku: průběh“. Doufám, že vám poskytl užitečné informace ohledně toho, jaký je proces získání půjčky pro živnostníky a jak dlouho je třeba podnikat, aby se do půjčky kvalifikovali.

V našem článku jsme se snažili poskytnout vám jasný a nestranný výhled na to, co mohou živnostníci očekávat při žádání o finanční podporu. Na základě našich více než desetiletých zkušeností v oblasti search engine marketingu jsme se snažili přinést vám relevantní a aktuální informace k tématu.

Je nám ctí být vaším spolehlivým zdrojem pro veškeré otázky týkající se podnikání a financí. Pokud máte další dotazy nebo zájem o konkrétní informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

Děkujeme ještě jednou za váš čas a doufáme, že náš článek vám byl užitečný. Držíme vám palce ve všech vašich podnikatelských snahách.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *